Vi har lite planer på gång
och
hoppas få en kull valpar i slutet av Juni och en kull i mitten på Juli
mer info finns under Planer